Ethicas

Ethiek in de zorgpraktijk

Ethicas

Ethiek in de zorgpraktijk


OVERZICHT VAN DE WETTEN DIE IN DE GEZONDHEIDSZORG EEN ROL SPELEN

Mooi gezegd: 'Wetten zijn gestolde normen en waarden.' Het zijn de normen en waarden die we als samenleving zó belangrijk vinden dat we elkaar er bij wet aan houden.
Wetten vormen als het ware een minimum-moraal. Daarboven zijn er nog talloze normen en waarden die niet in de wet zijn vastgelegd, maar waar je wel rekening mee moet houden. Denk aan de uitkering van exorbitante bonussen: het mag (juridisch) wel, maar het deugt niet.

Voor nadere informatie kom je via deze link op de site van de Overheid, afdeling Wet- en Regelgeving


Deze pagina's over wetten die in de gezondheidszorg een rol spelen zijn samengesteld door E. Hugenholtz