Ethicas

Ethiek in de zorgpraktijk

Ethicas

Ethiek in de zorgpraktijk

play1
Replace with you video embed code
thex Created with Sketch.

LINKS NAAR BELANGRIJKE SITES OVER ETHIEK IN DE ZORG


 • Centrum voor Ethiek en Gezondheid
  Het Centrum voor ethiek en gezondheid (CEG) is een samenwerkingsverband van de Gezondheidsraad en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ).
  http://www.ceg.nl

 • CNV Zorg & Welzijn
  Website 'zorgethiek'
  zorgenwelzijn.cnvconnectief.nl

 • De maakbare mens
  De Maakbare Mens vzw wil het brede publiek kritisch en correct informeren over de medische en biotechnologische ontwikkelingen en de ethische vragen die zich daarbij stellen.
  http://www.demaakbaremens.org

 • DNA-dialoog; over het genetisch aanpassen van embryo's
  Wij willen alle Nederlanders uitnodigen om mee te denken over de omgang met technieken waarmee embryo-DNA aangepast kan worden. Daarom faciliteren wij gesprekken en debatten waarin mensen hun eigen mening kunnen vormen.
  https://dnadialoog.nl

 • Dwang in de zorg
  Informatie over dwang in de zorg, gezien vanuit cliënten, directbetrokkenen en professionals. Met vragen uit de praktijk, rechten & plichten van alle betrokkenen en inspiratie voor betere oplossingen dan dwang.
  www.dwangindezorg.nl

 • Ethics of Care Sharing views on good care.
  Deze Engelstalige site van de Nederlandse Stichting Critical Ethics of Care gaat in op internationale ontwikkelingen in de zorgethiek (ethics of care), met interviews, signaleringen, webcolleges.
  http://www.ethicsofcare.org

 • Ethische Perspectieven
  het driemaandelijks tijdschrift van het Overlegcentrum voor Ethiek
  http://www.ethische-perspectieven.be/

 • Ethische toolkit
  De Ethische toolkit is een inleiding in de medische ethiek van de KNMG, bestemd voor studenten geneeskunde, maar ook voor ieder ander die in dit onderwerp geïnteresseerd is.
  http://www.ethischetoolkit.nl

 • Film.nl
  Vind alle films veilig en snel
  http://www.film.nl

 • Het Filmgesprek
  Het Filmgesprek daagt filmkijkers uit de beleving van films te onderzoeken en te verdiepen met gesprekken over films en levensvragen.
  www.hetfilmgesprek.nl

 • De Filmkrant
  Berichten en artikelen over films
  http://filmkrant.nl

 • Kennisplein gehandicaptensector
  Handreiking ethiek in de zorg. In deze handreiking 'Ethiek in de zorg' leggen we je 6 dilemma's voor en geven je tips en handvatten voor een afgewogen keuze.
  http://www.kennispleingehandicaptensector.nl

 • Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerstelijn 'Zorg voor beter'
  Handreiking ethiek in de zorg voor ouderen. In deze handreiking 'Ethiek in de zorg' leggen we je 6 dilemma's voor en geven je tips en handvatten voor een afgewogen keuze.
  http://www.zorgvoorbeter.nl

 • Literatuur en Geneeskunde
  Deze website is een bron van informatie over de manier waarop ziekte, geneeskunde, patiënten en medici in romans, poëzie, ervaringsverhalen en films worden uitgebeeld.
  http://www.literatuurengeneeskunde.nl

 • NEON
  Netwerk Ethiek Ondersteuning Nederland
  Door kennis en ervaringen te delen wordt gezamenlijk gewerkt aan de professionalisering van ethiekondersteuning in Nederland.
  http://hetneon.nl

 • NVBe
  Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek
  De vereniging is bedoeld voor ieder die op enigerlei wijze betrokken is bij ‘levenswetenschappen’ (op academisch niveau) en de ethische reflectie daarop.
  https://nvbioethiek.wordpress.com

 • Overzicht Nederlandse Wet- en regelgeving
  http://www.st-ab.nl/

 • Presentie.nl
  Op deze website vindt u achtergrondinformatie over de presentiebenadering en over de activiteiten van de Stichting Presentie.
  http://www.presentie.nl

 • Regionale toetsingscommisies euthanasie
  http://www.toetsingscommissieseuthanasie.nl

 • sTimul
  sTimul wil de ethische deskundigheid van zorgverleners én van aankomende zorgverleners (studenten verpleging, verzorging, ergotherapie, geneeskunde …) op een eigenzinnige manier aanscherpen om goede zorg te realiseren.
  http://www.vives.be

 • Thesaurus Zorg en Welzijn (NJi, MOVISIE en Vilans)
  De Thesaurus Zorg en Welzijn: trefwoordenbestand voor de sector zorg en welzijn
  http://www.thesauruszorgenwelzijn.nl

 • V&VN
  Website 'Ethiek' van de vereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland
  www.venvn.nl

 • Zorgethiek.nu Samen denken over zorg.
  Onderzoekers van de Leerstoelgroep Zorgethiek (Universiteit voor Humanistiek in Utrecht) en de Onderzoeksgroep Care and Contested Coherence (CCC) brengen wetenschap en praktijk met elkaar in gesprek.
  http://www.zorgethiek.nu