Ethicas

Ethiek in de zorgpraktijk

Ethicas

Ethiek in de zorgpraktijk


MORAAL VERBEELD IN FILM EN LITERATUUR

Hun leven lang zijn mensen op zoek naar een antwoord op de vragen "Hoe wil ik leven?" en "Wat behoor ik te doen?"
Het zijn de centrale vragen van de ethiek. In soms uitgebreide en abstracte beschouwingen laat ethiek tal van mogelijke antwoorden de revue passeren en wordt er gewikt en gewogen.

Sommige stromingen binnen de ethiek hanteren echter een minder abstracte benadering. De narratieve ethiek, bijvoorbeeld, stelt verhalen (narrationes) centraal. Zij gaat ervan uit dat mensen door verhalen te vertellen orde scheppen in hun chaotische wereld en proberen het ongrijpbare grijpbaar te maken.
In verhalen laten mensen zien hoe zij denken dat hun wereld in elkaar zit, wat zij daarin kunnen betekenen en wat daarin het goede is om te doen. Dat geldt niet alleen voor de grote verhalen van culturen, landen en volken, maar ook voor de kleine alledaagse verhalen van alledaagse mensen.

Vanuit dit perspectief verdienen films en literatuur alle aandacht. Ze laten zien hoe mensen hun leven leven. Ze zijn in staat om morele dilemma's op een genuanceerde manier zichtbaar te maken. Gemakkelijker dan abstracte analyses spreken zij emoties en intuïties aan en doen ze een appèl op onze morele gevoeligheid.

Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van films en literatuur die kunnen helpen die morele gevoeligheid te vergroten. Ze tonen in woord en beeld voor welke morele dilemma's mensen zich in hun leven geplaatst zien en hoe zij daar op heel verschillenden manieren mee proberen om te gaan.

Boeken of films die naar jouw idee thuishoren in deze overzichten kun je doorgeven.