Ethicas

Ethiek in de zorgpraktijk

Ethicas

Ethiek in de zorgpraktijk

Privacy

'Van mij mogen ze alles weten; ik heb niets te verbergen’ is vaak het antwoord op de vraag of je het een probleem vindt dat er zoveel persoonlijke gegevens van je gevraagd worden.
Maar is dat niet toch iets te lichtzinnig?

Ik schets twee beelden van een persoon op basis van een aantal 'onschuldige' gegevens.

1. Bulgaar, 33 jaar, momenteel werkeloos, drinkt bovengemiddeld alcohol, dure auto

2. Arts, getrouwd, drie kinderen, eigen huis, politiek actief

Waarschijnlijk heb je nu beelden van twee verschillende mensen voor ogen.
Maar realiseer je je dat het om één en dezelfde persoon kan gaan?

Het blijkt voor de beeldvorming erg belangrijk op welke manier ’onschuldige' gegevens bij elkaar gezet worden. En wíe dat doet en met welk doel.
Dat lijkt me reden genoeg om zuinig te zijn met het delen van persoonlijke gegevens en het niet zo makkelijk aan anderen over te laten om ze naar eigen goeddunken bij elkaar te zetten.
Comments

School

Het woord school is afgeleid van het griekse scholè: 'vrije tijd' (pauze, schafttijd, vrij van dienst) of 'bezigheid-in-ledige-uren' (studie). Het latijnse schola richt zich al meer op die bezigheid: 'het houden van voordrachten en het voeren van discussies'. De associatie met vrije tijd, die ruimte geeft om op adem te komen of die je in staat stelt om je met iets anders bezig te houden, is niet meer zo vanzelfsprekend. School doet eerder denken aan hard werken, presteren en aan, jawel: uitzien naar vrije tijd, vakantie!
Het dichtst bij 'vrije tijd', bij 'vrijgesteld zijn', komt nog de student die van werken-voor-de-kost is vrijgesteld om zich aan de studie te wijden. Maar dan moeten we oppassen dat die studie weer niet zo op presteren gericht is dat zij de creativiteit in de weg staat die net gebaat is bij 'even vrij zijn'.(naar aanleiding van het interview van L. Breebaart met J. Hermsen in Trouw d.d. 20170407)
Comments