Ethicas

Ethiek in de zorgpraktijk

Ethicas

Ethiek in de zorgpraktijk


LEVENSBEËINDIGING BIJ PASGEBORENEN


Onder levensbeëindigend handelen bij pasgeborenen wordt verstaan: het opzettelijk beëindigen (door doen of laten) van het leven van de pasgeborene. Omdat dit gebeurt zonder verzoek van de betrokkene is er géén sprake van euthanasie! Dat maakt levensbeëindiging in deze gevallen extra complex: anderen dan de betrokkene moeten over diens leven en dood beslissen. Wie mag dat doen en ondere welke voorwaarden? Daar komt nog bij dat de pasgeborene niet gevraagd kan worden in welke mate hij lijdt, noch welke zin hij aan zijn bestaan beleeft.